13.1.2017 / Gösterim Sayısı : 1081

Bitkisel üretimde organik tarım destekleme başvuruları başladı

Organik Tarım yapan çiftçilerin desteklenmesine yönelik iş ve işlemler, 04.08.2016 tarih ve 29791 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına dair 2016/29 nolu tebliğ''kapsamında yürütülmektedir. Tebliğ gereği Organik Tarım Desteklemeleri ile ilgili başvuru tarihleri aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Organik Tarım Destekleme Başvuru Ve Bitiş Tarihleri

Destekleme AdıBelge Teslim Başlangıç TarihiBelge Teslim Bitiş TarihiAskı Süresi
Organik Tarım Desteği09.01.201724.03.20175 (Beş) Gün

Destekleme Başvurularının Kabulü

  1. Üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin bu Tebliğde anılan desteklemeler için, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS'de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine EK-3'te yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunurlar. Dilekçede, yararlanmak istenilen destek adının EK-4'te bulunan onay kutucuğu (X) işaretlenir, başvuruda bulunulan her bir destekleme için ayrı dilekçe alınmaz.
  2. Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için EK-4'te yer alan destekleme talep formunda belirtilen belgeleri, EK-2'de yer alan destekleme uygulama takvimine göre belge teslim bitiş tarihinden önce il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
  3.  EK-4'te yer alan destekleme talep formu iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası imza karşılığında çiftçiye teslim edilir, diğer nüshası çiftçinin ÇKS başvuru dosyasında muhafaza edilir. Çiftçinin başvuruda bulunduğu desteklemeler için ayrı ayrı dosya tanzim edilmez.
  4. Çiftçiler, EK-2'de yer alan destekleme uygulama takviminde belirtilen belge teslim bitiş tarihi sona eren bir destekleme için müracaatta bulunamaz.

Başvuruda Teslim Edilecek Belgeler

  1. Başvuru Dilekçesi (Ek-3)
  2. Destekleme Talep Formu (Ek-4)
  3. Döner Sermaye Makbuzu
  4. 2016 yılı ürün sertifikası

Ek Dosyalar

''